Kontakt


Drugi adres służbowy (akademicki):

dr Izabela Szatrawska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Społecznych

10-460 Olsztyn ul. Żołnierska 14 pok.151

izabela.szatrawska@uwm.edu.pl