Stawki ZUS w 2017 roku

PEŁNE:

  • ubezpieczenia społeczne (51) 812,61 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne (52) 297,28 zł
  • FP i FGŚP (53) 62,67 zł

podstawa naliczenia:

2557,80 zł (społ.), 3303,13 zł (zdrow.)

Stawki ZUS w 2017 roku

OBNIŻONE:

  • ubezpieczenia społeczne (51) 190,62 zł (bez chor. 175,92 )
  • ubezpieczenia zdrowotne (52) 297,28

podstawa naliczenia:

600,00 zł (społ), 3303,13 zł (zdrow.)


Przedsiębiorcy w 2016 r. odliczają od podatku składkę zdrowotną w wysokości 255,99 zł

Termin opłaty składek do ZUS przypada:

  1. 10-go każdego miesiąca - dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
  2. 15-ego każdego miesiąca - dla przedsiębiorców wraz z pracownikami (umowy o pracę, umowy-zlecenia)

Uwaga:

- od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS,

- za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


W trakcie choroby, należy przekazać do ZUS zwolnienie lekarskie wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem - do pobrania poniżej