Stawki ZUS w 2021 roku

PEŁNE: 1457,49 zł (bez chorobowego 1380,18 zł)

podstawa wyliczenia: 3155,40zł

Stawki ZUS w 2021 roku

OBNIŻONE: 647,59 zł (bez chorobowego 627,01 zł)

podstawa wyliczenia: 840złPrzedsiębiorcy w 2021 r. odliczają od podatku składkę zdrowotną w wysokości 381,81zł, ale opłacić należy składkę w wys. 328,78zł (podstawa nalioczenia to kwota: 4242,38 z)

Termin opłaty składek do ZUS przypada:

  1. 10-go każdego miesiąca - dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
  2. 15-ego każdego miesiąca - dla przedsiębiorców wraz z pracownikami (umowy o pracę, umowy-zlecenia)

Uwaga:

- od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS,

- za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


UWAGA! Od 2018 roku w ZUS  działa system elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracodawcy muszą założyć konto na PUE ZUS (przycisk poniżej). Warto zarejestrować się na PORTALU USŁUG ELEKTRONICZNYCH Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - to pozwoli Państwu śledzić stan swego rachunku na bieżąco, a także sprawdzić wysokość przyszłej emerytury.