Stawki ZUS w 2019 roku

PEŁNE: 1316,97 zł (bez chorobowego 1246,92 zł)


  Stawki ZUS w 2019 roku

  OBNIŻONE: 555,89 zł (bez chorobowego 539,35 zł)  Przedsiębiorcy w 2019 r. odliczają od podatku składkę zdrowotną w wysokości 294,78 zł, ale opłacić należy składkę w wys.342,32 zł

  Termin opłaty składek do ZUS przypada:

  1. 10-go każdego miesiąca - dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
  2. 15-ego każdego miesiąca - dla przedsiębiorców wraz z pracownikami (umowy o pracę, umowy-zlecenia)

  Uwaga:

  - od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS,

  - za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


  UWAGA! Od 2018 roku w ZUS  działa system elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracodawcy muszą założyć konto na www.zus.pl