Stawki ZUS w 2020 roku

PEŁNE: 1431,48 zł (bez chorobowego 1354,64 zł)

podstawa wyliczenia: 3136,20 zł

Stawki ZUS w 2020 roku

OBNIŻONE: 609,14 zł (bez chorobowego 590,03 zł)

podstawa wyliczenia: 780 złPrzedsiębiorcy w 2020 r. odliczają od podatku składkę zdrowotną w wysokości 312,02 zł, ale opłacić należy składkę w wys. 362,34 zł

Termin opłaty składek do ZUS przypada:

  1. 10-go każdego miesiąca - dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
  2. 15-ego każdego miesiąca - dla przedsiębiorców wraz z pracownikami (umowy o pracę, umowy-zlecenia)

Uwaga:

- od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS,

- za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


UWAGA! Od 2018 roku w ZUS  działa system elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracodawcy muszą założyć konto na www.zus.pl