Składki ubezpieczeniowe ZUS w 2022 roku

PEŁNE: 1211,28 zł (bez chorobowego 1124,23 zł)

podstawa wyliczenia: 3553,20zł

Składki ubezpieczeniowe ZUS w 2022 roku

OBNIŻONE: 285,71 zł (bez chorobowego 263,59 zł)

podstawa wyliczenia: 903 złPrzedsiębiorcy w 2022r. opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% dochodu za miniony miesiąc, ale nie mniej niż 270,90 zł.

Termin opłaty składek do ZUS w 2022 roku przypada 20-ego każdego miesiąca (identycznie, jak termin podatkowy).

    Uwaga:

    - od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS, ale płatnicy (pracodawcy) muszą zgłaszać każdą zawartą umowę o dzieło;

    - za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


    UWAGA! Od 2018 roku w ZUS  działa system elektronicznych zwolnień lekarskich. Pracodawcy muszą założyć konto na PUE ZUS (przycisk poniżej). Warto zarejestrować się na PORTALU USŁUG ELEKTRONICZNYCH Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - to pozwoli Państwu śledzić stan swego rachunku na bieżąco, a także sprawdzić wysokość przyszłej emerytury.