Stawki ZUS w 2018 roku

PEŁNE:

  • ubezpieczenia społeczne  846,91 zł
  • ubezpieczenie zdrowotne  319,94 zł
  • FP i FGŚP  65,31 zł

podstawa naliczenia:

2665,80 zł (społ.), 3554,93 zł (zdrow.)

Od 2018 roku należy wpłacać całość jedną kwotą na swój spersonalizowany rachunek w ZUS. Razem wpłata wynosi 1232,16 zł

Stawki ZUS w 2018 roku

OBNIŻONE:

  • ubezpieczenia społeczne  200,16 zł (bez chor. 184,72 )
  • ubezpieczenia zdrowotne  319,94 zł

podstawa naliczenia:

630,00 zł (społ), 3554,93 zł (zdrow.)

Od 2018 roku należy wpłacać całość jedną kwotą na swój spersonalizowany rachunek w ZUS. Razem wpłata wynosi 520,10 zł m (bez chorob. 504,66 zł)


Przedsiębiorcy w 2016 r. odliczają od podatku składkę zdrowotną w wysokości 275,51 zł

Termin opłaty składek do ZUS przypada:

  1. 10-go każdego miesiąca - dla przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników
  2. 15-ego każdego miesiąca - dla przedsiębiorców wraz z pracownikami (umowy o pracę, umowy-zlecenia)

Uwaga:

- od umów o dzieło nie odprowadza się składek ZUS,

- za zatrudnione osoby uczące się w wieku do 26 lat (uczniowie, studenci) nie odprowadza się składek ZUS (nie dotyczy umów pracę - od nich ubezpieczenia są zawsze obowiązkowe).


UWAGA! Od 2018 roku w ZUS będzie działał system elektronicznych zwolnień lekarskich. Nadal jednak przedsiębiorcy muszą wypełniać odpowiednie druki.

W trakcie choroby, należy przekazać do ZUS zwolnienie lekarskie wraz z wypełnionym odpowiednim formularzem - do pobrania poniżej