Poniżej znajdą Państwo pliki przygotowane przeze mnie do pobrania:

- dla przedsiębiorców są to wzory dokumentów biznesowych i kadrowych,

- dla studentów są to ćwiczenia, zadania, kolokwia oraz sylabusy przedmiotów, prowadzonych przeze mnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w roku akademickim 2016/2017.

Proszę wybrać i przycisnąć czerwony klawisz 

UWAGA!    Zadania w formacie Excel są interaktywne -  wyliczają się automatycznie. Proszę uważać, aby nie skasować formuł, a jeśli się to zdarzy - proszę pobrać plik na nowo.

 

ćwiczenia i zadania dla Menadżerów kultury


wzory dokumentów PRACA

ćwiczenia dla kierunku PRACA SOCJALNA

wzory dokumentów

BIZNESSylabusy przedmiotów 2016/2017

Przycisk przekieruje Państwa do moich zasobów zapisanych na wirtualnym dysku - proszę wybrać odpowiedni plik w formacie PDF opatrzony nazwą przedmiotu, prowadzonego przeze mnie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w roku akademickim 2016/2017, następnie otworzyć lub zapisać na swoim dysku.

Można także pobrać sylabus przedmiotu poprzez link:

usosweb.uwm.edu.pl