Poniżej znajdą Państwo przygotowane przeze mnie pliki do pobrania:

- dla przedsiębiorców są to wzory dokumentów biznesowych i kadrowych,

- dla studentów są to ćwiczenia, zadania, kolokwia, sylabusy oraz kursy na platformie zdalnej edukacji prowadzonych przeze mnie przedmiotów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Proszę wybrać i przycisnąć czerwony klawisz 

UWAGA!    Zadania w formacie Excel są interaktywne -  wyliczają się automatycznie.

 

zadania dla menadżerów kultury i animatorówwzory dokumentów PRACA

kursy na platformie zdalnej edukacji

wzory dokumentów

BIZNESSylabusy przedmiotów

usosweb.uwm.edu.pl